Senast inloggade

webmaster18 veckor
lama123 veckor
beni140 veckor
lalu140 veckor
agkj164 veckor
jaol173 veckor
labe182 veckor
johe221 veckor
mano265 veckor
rost273 veckor
lgah286 veckor
goer318 veckor
kanm340 veckor
svst346 veckor
akho368 veckor

Besökare

Gratisräknare

Artiklar rangordning

Sockenbeskrivning

C.M. Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige (1883)

"Socken i Tössbo härad, Vermlands län*, vid Venern och kring sjön Ånimmen, hvilken öppnar sig till Dalslands kanal. Genom socknens östra del går Bergslagerna jernväg med stationen Ånimskog, som äfven är poststation och ligger 13,4 mil från Göteborg och 31,3 från Falun. 1,069 qvardrat-mil, hvaraf land 0,883 eller 20,451 tunnland, 38 3/8 mantal, 2,604 invånare, 1,300,500 kronors fastighetsvärde. Sjön Erren ligger till på socknens nordvästra sida och utmed dennas samt Ånimmens västra sidor framtränger en betydlig bergås. Mellan Ånimmen och berget ligger en odlad strand och en ännu betydligare, odlad slätt vidtager öster om sjön. Vid Ånimmen ligga kyrkobyn, vesterut från stationen, och gästgifvaregården Ånskolund. Af egendomarne må nämnas Henriksholm och Stommen. Ett bly- och kopparverk har varit i verksamhet vid Knollen. Vid Venern finnas flere ankarplatser. Socknen är annex till Tössö, men skall frånskiljas till eget pastorat i Karlstads stift".

* Observera dock att Ånimskog tillhörde Älvsborgs län!

Nationalencyklopedien (2003)

"Ånimskog, församling i Karlstads stift, Åmåls kommun, Dalsland (Västra Götalands län); 488 inv. (1999). Å. består av små dal- och strandbygder kring sjön Ånimmen och vid Vänern, omgivna av bergterräng, samt skärgård i Vänern.

Drygt 200 fornlämningar är kända. Några boplatser och fyra hällkistor är från stenåldern. Ca 130 rösegravar från bronsåldern har delvis markant kustläge vid Vänern och rika konstruktioner. Från järnåldern finns spridda gravar och två fornborgar.

Den tornlösa stenkyrkan härrör troligen från 1200-talet och förlängdes mot öster med ett tresidigt kor under 1600-talets senare del. Vapenhuset i väster tillkom 1769. Interiörens takmålningar utfördes 1739. Altaruppsatsen och predikstolen tillkom 1729. Dopfunten är samtida med kyrkan.

Ortnamnet (omkring 1325 Oðnemæ scoghær som skognamn), som kan betyda 'Ånimsbornas skog', sammanhänger med det omstridda och flertydiga sjönamnet Ånimmen (omkring 1325 Oðnem)".
Sidan uppdaterad p 0.02 sekunder
917,995 unika besk