Senast inloggade

webmaster51 veckor
lama182 veckor
beni199 veckor
lalu199 veckor
agkj224 veckor
jaol233 veckor
labe241 veckor
johe280 veckor
mano324 veckor
rost332 veckor
lgah345 veckor
goer377 veckor
kanm399 veckor
svst405 veckor
akho427 veckor

Besökare

Gratisräknare

Artiklar rangordning

Stommen - Annons 1877

"Den vackra och välbelägna egendomen Ånimskog å Dalsland utbjudes härmed till försäljning. Denna egendom, belägen i Ånimskogs socken af Tössbo härad, består af 1 mantal Ånimskog Stom och 1 mantal Byn, båda af frälse natur, som brukas gemensamt och innehålla 127 tunnland åker, 49 tunnland äng och 435 tunnland skog. Åkerjorden, af bästa beskaffenhet, lermylla på lerbotten, är till större delen täckdikad och i god växtkraft.
Skogen lemnar årligen virke till afsalu; flera tillfällen till nyodlingar finnas.

Boningshuset, oljemåladt och under skiffertak, är beqvämt inredt och innehåller 11 rymliga tapetserade rum jemte kök och förstugor. Det är uppfördt i en vacker park i närheten af kyrkan, med dominerande utsigt öfver de täcka sjöarne Ånimmen och Furusjön. Alla vid ett landtbruk behöfliga uthus äro stora och rymliga samt befinnas i godt skick; såväl dessa byggnader som boningshuset äro uppförda år 1864 och brandförsäkrade för 23,200 kronor. På egendomen finnas 2 stora i godt stånd varande torp och en statkarlsbyggnad. - Landsvägen emellan Wenersborg och Åmål går på ringa afstånd från gården, goda sjökommunikationer finnas och under seglationstiden erbjudes bvarje vecka ångbåtslägenhet till Göteborg; mötesplats å stora Bergslagsbanan anlägges på 1/4:dels mils afstånd. Uti egendomen finnes ett hypotekslån till primitivt belopp af 15,000 kronor.

Spekulanter böra helst på stället taga kännedom om denna behagliga egendom. Upplysningar i öfrigt meddelas såväl af hr Aug. Kobb i Göteborg som af hr Theodor Wohlfahrt, Snäcke och Mellerud."


[Tidning för Wenersborgs stad och län 1877-11-01 p 4]

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar

Du mste logga in fr att skriva en kommentar.
Sidan uppdaterad p 0.04 sekunder
1,002,880 unika besk