Senast inloggade

webmaster21 veckor
lama153 veckor
beni169 veckor
lalu170 veckor
agkj194 veckor
jaol203 veckor
labe212 veckor
johe250 veckor
mano295 veckor
rost302 veckor
lgah315 veckor
goer348 veckor
kanm369 veckor
svst376 veckor
akho398 veckor

Besökare

Gratisräknare

Artiklar rangordning

Hjälp oss!

Det finns väldigt många släktforskare som på ena eller andra sättet har anknytning till Ånimskog. Vår förhoppning är att innehållet i på dessa sidor ska kunna användas av alla som vill söka information om personer eller platser i Ånimskog. En fördel med att föra fram sina uppgifter i ljuset är naturligtvis att andra blir hjälpta av detta och slipper dubbelarbete, men också att alla kan hjälpas åt att komplettera publicerade uppgifter och således föra utvecklingen framåt med ökad kunskap om våra förfäder.

Ånimskogsbor i förskingringen

Personer med någon anknytning till Ånimskog finns över hela världen. Det kan vara Kanada, Norge, Norrbotten eller Skåne. Om du hittar en notis om någon person i förskingringen (dvs utanför Ånimskog) vill vi gärna ha den. Ingen uppgift är för obetydlig.

Biografier

Vi vill gärna ha biografier, stora som små. Det behöver inte vara personer som varit "speciella" utan alla personer är lika intressanta. De enda krav vi ställer är att personerna är avlidna och på något sätt har anknytning till Ånimskog, det vill säga - födda, döda, vigda, bosatta eller verksamma i socknen.

Det är bra om biografierna är någorlunda fullständiga i så mån att man följt personen från födelse till död. Det säger sig dock självt att en levnadsteckning över en 1500-talsbonde inte kan bli lika utförlig som över en landshövding på 1800-talet, men det betyder inte att bonden är mindre viktig. Ange gärna vilka källor som använts!

Tack på förhand för ditt bidrag!
Sidan uppdaterad p 0.05 sekunder
958,254 unika besk