Senast inloggade

webmaster56 veckor
lama187 veckor
beni204 veckor
lalu204 veckor
agkj229 veckor
jaol238 veckor
labe246 veckor
johe285 veckor
mano329 veckor
rost337 veckor
lgah350 veckor
goer382 veckor
kanm404 veckor
svst410 veckor
akho432 veckor

Besökare

Gratisräknare

Snäcke Kanal 1872

"Snäcke Kanal. Som yttrande, genom Konungens Befallningshafvande uti Elfsborgs län, blifvit infordradt, huruvida Snäcke Kanals Aktiebolag vill förbinda sig att, emot erhållande ett Statsbidrag stort 20,000 r:dr, utföra Kanal- och Slussanläggning vid Snäcke med rättelse efter den utarbetade planen; så kallas Aktie-egare uti Snäcke Kanals Aktiebolag, enligt föreskriften uti 19 § af Bolagsordningen, till Urtima Bolagsstämma uti Ånimskogs Skolhus Måndagen den 26 nästa Februari kl. 10 f. m. Vid samma tillfälle komma de frågor, som äro nödvändiga för och stå i samfund med kanalens fullbordande, att afgöras. Henriksholm den 4 Januari 1872. Styrelsen."

Hämtat från Tidning för Wenersborgs stad och län 1872-01-12 p 4.

Overalls-klubb 1920

I tidningen Svensk-Amerikanska Western kunde man 1920-08-12 läsa att "En 'over-alls'-klubb har bildats i Åmål med ändamål att upptaga den amerikanska idén att i st. f. de dyrbara skrädderikläderna använda den praktiska 'over-alls'-dräkten."

Sockenstämmo-protokoll och -handlingar

Ånimskogs sockenstämmas protokoll och handlingar fram till 1862 finns nu digitaliserade hos Arkiv Digital. Det gäller sex volymer med beteckningarna KI:1-6.

Stöveltjuv 1902

"Natten till d. 17/9 föröfvades inbrott dels i Tösse järnvägsstations godsmagasin och dels i det derintill belägna handl. J. Eriksson tillhöriga magasinet, dervid tillgreps 8 par storstöflar, 1/2 hud sulläder, 1 säck kaffe och en obetydlig del linnekläder. Tjufven hade å platsen kvarlemnat pjäxor och skjorta och har nu antagligen iklädt sig storstöflar och 1 bortkommen blårandig stickad bomullsskjorta. Af spår i marken kunde utrönas att tjufven haft häst och kärra, kärran mätande den ovanliga hjulvidden af 105 cm. Tjufven och det stulna torde efterspanas samt, om något deraf anträffas, telegrafisk underrättelse sändas länsm. i Tössbo härad. Medd. af t.f. länsm. Forssén derstädes."

[Polisunderrättelser 1902 nr 109 E3]

Minnesgod son

Tidning för Wenersborgs stad och län meddelar 1885-06-04 följande historia: "Minnesgod son. Till Aftonbladet skrifves För fem år sedan rymde en 17-årig yngling från sina i närheten af Mellerud på Dalsland boende föräldrar och antog, hvarom han sedermera underrättade, hyra på ett fartyg i Norge. I dessa dagar har föräldrarne från sonen, som nu vistas i Australien, emottagit ett bref med inneliggande 80 pund sterling, eller 1,440 kr."
Sidan uppdaterad p 0.15 sekunder
1,009,646 unika besk